Inicjatywy młodzieżowe w Otwartej Pracowni Cyfrowej

Projekt finansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy w ramach programu „Aktywna warszawska młodzież”.

Wejdź na stronę projektu

KLIK

Głównym celem projektu jest aktywizacja młodzieży, wsparcie kreatywnych form działania młodych ludzi, pomoc w realizacji oddolnych inicjatyw młodzieżowych, włączenie młodzieży w budowanie wizerunku młodego, kreatywnego miasta Warszawy. Zgodnie z misją, kompetencjami, doświadczeniem i możliwościami Fundacji, a także zidentyfikowanymi wyżej potrzebami grupy docelowej, proponujemy wsparcie dla działań nieformalnych grup młodzieżowych realizujących projekty w dziedzinie nowych technologii/ITC oraz włączających nowe technologie w działania w różnych obszarach (kulturalnym, społecznym itp.), nastawionych na rozwiązywanie konkretnych problemów społeczności lokalnej.