Warning: A non-numeric value encountered in /home/anansi/domains/adhoc.org.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Projekt współfinansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy, dzielnicy Wawer.

Projekt, realizowany w ramach Otwartej Pracowni Cyfrowej, miał na celu aktywizację seniorów w dzielnicy Wawer. Uczestnicy projektu mogli skorzystać z warsztatów wizerunkowych, coachingu, warsztatów myślenia kreatywnego, zajęć komputerowych, oraz z kafejki internetowej przyjaznej seniorom, w której mogli liczyć na pomoc, radę i instrukcje specjalnie wyznaczonego do tych zadań pracownika.

Rezultaty projektu

Podczas coachingu wizerunkowego uczestniczki odbyły podróż w głąb swoich wyobrażeń o sobie i swoich marzeń, które wciąż czekają na spełnienie. Pokonały szereg przekonań ograniczających, w tym dotyczących swojego wieku i związanych z tym ograniczeń. Zdobyły wiedzę na temat efektu pierwszego wrażenia i jego praktycznej roli dla wizerunku. Dowiedziały się jakim typem kolorystycznym są i co z tego wynika. Co to jest autoprezentacja i jak skutecznie się nią posługiwać. Jak budować sieć kontaktów (także w „sieci”) i do czego one mogą służyć. Nabyły szereg praktycznych umiejętności, takich jak sposoby dbania o urodę, w tym pielęgnacja skóry, sprawność wykonywania makijażu i dostosowania go do własnego typu kolorystycznego, osobowości oraz pełnionej funkcji społecznej. Doświadczyły osobiście korzyści płynących z dbałości o własny wizerunek. Na podstawie analizy SWOT dokonały oceny swoich mocnych i słabych stron, a także możliwości wykorzystania ich do osiągnięcia wytyczonego celu. Określiły wreszcie cel jaki im przyświeca wraz czasem, kiedy chcą go osiągnąć. W trakcie trwania warsztatu uczestniczki manifestowały poprawę samopoczucia, wzrost wartości własnej, a wreszcie chęć do aktywnego uczestniczenia w życiu, zarówno w wymiarze osobistym jak i społecznym.

Uczestniczki warsztatów komputerowych podniosły swoje umiejętności cyfrowe – nauczyły się technik obróbki cyfrowej zdjęć, korzystania z mediów społecznościowych, a także tworzenia stron internetowych w WordPressie. Część zajęć przeznaczono na rozwiązywanie indywidualnych problemów zgłaszanych przez uczestniczki (np. obsługa poczty e-mail, przegrywanie zdjęć z telefonu do komputera, itp.). Zainteresowaniem cieszyła się kafejka internetowa, z której seniorzy korzystali, by wysyłać maile, robić przelewy bankowe, a nawet zamieszczać zdjęcia na Facebooku.